Plačaj, kolikor porabiš

Plačaj, kolikor porabiš ali v izvirniku usage based billing je storitev, ki uporabnikom omogoča plačevanje glede na uporabo oziroma porabo določene storitve in ne plačevanje preko naročnine, kakor je trenutno v navadi pri večini ponudnikov aplikativne programske opreme. V primerjavi s klasičnim načinom plačevanja ima svoje prednosti tako za kupca oziroma uporabnika določene storitve, kakor tudi za razvijalca programske opreme oziroma ponudnika določene storitve.

Kaj omogoča usage based billing oziroma plačevanje po uporabi?

Plačevanje stroškov glede na porabo ni nekaj nevsakdanjega. Večina mesečnih položnic ima osnovo prav v plačevanju po porabi (položnice za vodo, elektriko, odvoz komunalnih odpadkov … ). V klasični obliki plačevanja po porabi torej ponudnik neke storitve določi temeljne postavke, po katerih se bo določena storitev obračunavala. Sistem nato spremlja porabo določene storitve ali dobrine in na koncu meseca izstavi račun.

Zaradi vse hitrejšega tehnološkega razvoja in vedno več različnih načinov plačevanja, pa se je pojavila potreba po boljši programski opremi, ki omogoča plačevanje glede na porabo. Podjetje, ki bi svojim strankam želelo omogočiti plačevanje storitev glede na porabo, mora najprej izbrati podjetje, v katerem se z izdelovanjem tovrstnih sistemov poklicno ukvarjajo. Eno izmed takšnih podjetij je tudi Tridens tehnology, ki vam poleg raznoraznih digitalnih rešitev za vaše podjetje, ponuja tudi možnost razvoja programske opreme, ki bo kupcem omogočila plačevanje po porabi. Ko stopite v stik s takšnim podjetjem, se morate najprej odločiti ali si želite sistem, ki bo narejen po vaših željah in bo prilagojen vašim strankam in potrebam podjetja, ali bi raje izbrali neko že uveljavljeno različico. Izbrano podjetje vam nato izdela program, ki bo s pomočjo vnaprej zastavljenih smernic obračunaval storitve glede na njihovo uporabo.

Določeni tako imenovani »custom made« sistemi plačevanja glede na uporabo lahko omogočajo tudi merjenje zadovoljstva uporabnika z določeno storitvijo, kar je le ena izmed mnogih prednosti uporabe sistema za plačevanje glede na porabo, ki bi jih morali poznati.

Usage based billing

Prednosti plačevanja po uporabi:

1. Večje zaupanje potrošnika v neko aplikacijo oziroma storitev

Vedno bolj opažamo, da potrošniki niso najbolj navdušeni nad plačevanjem standardne mesečne naročnine za uporabo določene storitve. Čeprav jih ponudniki prepričujejo, da je vezava za njih nekaj najbolj varnega, jih je še vseeno strah tega, da bodo neko storitev preplačali. S ponudbo plačevanja glede na uporabo, pa boste marsikoga prepričali, da vam je zadovoljstvo uporabnikov ena izmed prioritet.

2. Nadzor nad uporabo storitev in željami potrošnika

Danes je mogoče razviti zelo različne sisteme za plačevanje po porabi. Med drugim lahko merijo zadovoljstvo potrošnika, čas, ko potrošniki najdlje uporabljajo neko storitev, katerih funkcij se poslužujejo bolj in katerih manj itd. Vse te informacije program matematično že sam analizira in vam poda ključne podatke. Tako vam pridobljene informacije niso le v veliko pomoč pri nadaljnjem delu, ampak varčujejo tudi z vašo energijo, saj ne boste porabljali odvečnega časa za ročno pridobivanje statističnih podatkov o navadah vaših strank.

3. Dostopnost in enostavnost plačevanja

Plačevanje glede na porabo uporabnikom omogoča plačevanje ne glede na lokacijo. Plačilo je pogosto možno izvesti celo na poti. Enostaven sistem plačevanja je zagotovo eden izmed dejavnikov, ki potrošnika navdušijo in prepričajo, da ostane zvest vaši storitvi.

4. Vsestranska uporabnost

Programska oprema za plačevanje glede na uporabo, oziroma usage based billing, je lahko uporabna na zelo različnih področjih. Danes jo najpogosteje uporabljajo na področjih telekomunikacij, taksi storitvah in televizije.

Plačevanje glede na porabo je odlična rešitev za to, da plačamo res toliko, kolikor porabimo. Čeprav se morda zdi, da bi z vezavo potrošnikov na naše storitve pridobili več, pozitivne strani plačevanja glede na porabo te dvome izbrišejo, saj prinesejo dolgoročno zadovoljstvo tako potrošnika kot tudi ponudnika določene storitve.

Read More