Odškodnina za poškodbo pri delu

Ste se poškodovali pri delu? Odškodnina za poškodbo pri delu je vaša pravica. Finančno nadomestilo vam pri poškodbi pri delu pripada po zakonu, za uveljavitev odškodnine pa je potrebno izpolnjevati določene pogoje. Za pridobitev odškodnine za poškodbo pri delu se je dobro posvetovati, pomoč in nasvete pa vam nudimo mi.

Kaj sodi v poškodbo pri delu?

Poškodba pri delu je tista poškodba, ki je nastala znotraj vašega delovnega procesa. Med slednjo štejemo tudi poškodbo, do katere je prišlo na poti do dela ali na poti z dela, v kolikor je prevoz na delo organiziral vaš delodajalec in pot ne poteka v vaši lastni režiji. Poškodba pri delu lahko nastane tudi med službenim potovanjem. Opredelitev poškodbe pri delu je namreč najpomembnejši korak, če želite uveljavljati odškodnino za poškodbo pri delu. Potrebno je tudi vedeti, da odškodnino za poškodbo pri delu lahko zahtevamo tedaj, ko do slednje ni prišlo zaradi vaše malomarnosti. Ob poškodbi je potrebno pridobiti ustrezen zapisnik, ki služi kot dokaz za uveljavitev odškodnine.

Kakšna odškodnina za poškodbo pri delu mi pripada?

Višina odškodnine (t. i. odškodnina za poškodbo pri delu) je odvisna od vrste poškodbe in njene stopnje. Pri določanju višine odškodnine za poškodbo pri delu se ocenijo tudi okoliščine v katerih je do poškodbe prišlo, primeri pa se obravnavajo posamično, saj sta lahko isti poškodbi pri dveh različnih oškodovancih nastali na podlagi popolnoma drugačnih okoliščin.

Kdo krije odškodnino za poškodbo pri delu?

Prvi korak pri uveljavljanju odškodnine je pogovor z vašim delodajalcem oziroma predstavnikom podjetja, v katerem je prišlo do poškodbe. Odškodnino za poškodbo pri delu krije zavarovalnica, s katero ima delodajalec sklenjeno zavarovanje za tovrstne primere. Za uveljavitev je pomembno, da je delodajalec izpolnil vse pogoje, ki jih narekuje varstvo pri delu. Če je zavarovanje s strani delodajalca sklenjeno, odškodnino oškodovanec lahko zahteva pri zavarovalnici, s katero je delodajalec sklenil zavarovalno polico.

Kakšni so pogoji za pridobitev nečesa, kot je odškodnina za poškodbo pri delu?

Prvi pogoj je ta, da mora biti poškodba pri delu posledica malomarnosti vašega delodajalca. Pod ta pogoj štejemo predvsem neprimerne delovne razmere, ki so privedle do nastale nesreče, neupoštevanje pravil s strani delodajalca in njegova neprevidnost. Za poškodbo pri delu mora biti torej kriv vaš delodajalec. V kolikor je do poškodbe prišlo zaradi vaše neprevidnosti ali krivde, bo vaša odškodnina še vedno morebiti izplačana, ampak v sorazmernem delu.

Odškodnina za poškodbo pri delu

Kaj potrebujem za uveljavitev odškodnine za poškodbo pri delu?

Za uveljavitev odškodnine za poškodbo pri delu so potrebni določeni dokumenti in izpolnjeni obrazci. Med prvega sodi ER-8 (prijava za poškodbo pri delu), drugi je izpolnjen zapisnik, ki mora biti v pisni obliki, pod tretjega štejemo zdravstvena potrdila in potrdilo vašega zdravnika, pomembne pa so tudi izjave prič, ki so bile prisotne na kraju nesreče in vaša izjava. Dodate lahko tudi račune stroškov, ki so nastali na podlagi poškodbe pri delu.

Ali mi pripada nadomestilo plače med začasno odsotnostjo od dela?

Nadomestilo plače vam s strani vašega delodajalca pripada prvih 30 dni vaše odsotnosti od dela. Zdravnik vam izda potrebno potrdilo, ki ga posredujete vašemu delodajalcu, slednji pa vam na podlagi potrdila s sredstvi podjetja krije nadomestilo za vašo odsotnost. V kolikor ste po obdobju 30 dneh še vedno bolniško odsotni, vam mora zdravnik ponovno potrditi, da je vaša odsotnost upravičena na podlagi zdravstvenih razlogov. Le tako lahko še naprej dobivate nadomestilo za bolniško odsotnost, ki vam ga po 30 dneh krije Zavod za zdravstveno varstvo. Višina nadomestila, ki ga boste prejeli, kadar je na mizi odškodnina za poškodbo pri delu, je odvisna od povprečne mesečne plače.

Ali mi po poškodbi pri delu pripada rehabilitacija?

Pravice, ki jih prejmete po poškodbi pri delu, so odvisne od resnosti poškodbe. V kolikor govorimo o hujši poškodbi, ki je na vašem fizičnem ali duševnem zdravju pustila trajne in resne posledice, vam pripadajo različne zdravstvene in poklicne podpore. Pri določanju podpor je ključnega pomena tudi to, ali ste bili vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Informacije o tem, katere pravice vam po zakonu (glede na vrst poškodbe) pripadajo lahko dobite, če stopite v stik z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zavod vam bo nudil vse potrebne informacije o zdravstvenih nadomestilih. V kolikor ste zaradi poškodbe pri delu ostali brezposelni, vam pripadajo nadomestila tudi s tega naslova. Za uveljavitev nadomestil za brezposelnost stopite v stik z Zavodom RS za zaposlovanje.

Preberi več